Verklaring inzake gegevensbescherming voor website-exploitanten overeenkomstig de vereisten van de GDPR

We zijn blij dat u onze website bezoekt en bedanken u voor uw interesse in ons bedrijf, evenals onze eersteklas diensten en producten (gezamenlijk onze "Diensten"). Gegevensbescherming en gegevensbeveiliging bij het gebruik van onze website zijn erg belangrijk voor ons. Wij willen u daarom op dit punt informeren welke van uw persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u onze website bezoekt en voor welke doeleinden deze worden gebruikt.

Aangezien wijzigingen in de wet of onze interne processen een aanpassing van deze privacyverklaring vereisen, verzoeken wij u deze privacyverklaring regelmatig te lezen. De gegevensbeschermingsverklaring kan te allen tijde worden opgehaald, opgeslagen en afgedrukt onder gegevensbeschermingsverklaring.

§ 1 VERANTWOORDELIJKE PERSOON EN REIKWIJDTE

De voor de verwerking verantwoordelijke in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (hierna: GDPR) en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten en andere gegevensbeschermingsvoorschriften zijn:

schalk&friends GmbH
Lindwurmstraße 124
80337 München
Telefoon: +49 (89) 44 23 58-0
E-mail: info@schalk-and-friends.de

Deze gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op het internetaanbod van schalk&friends GmbH, dat toegankelijk is onder het domein www.schalk-and-friends.de, evenals de verschillende subdomeinen en bijbehorende domeinen (hierna "onze website" genoemd).

§ 2 FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

De externe functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke is:

Robert Faußner, M.A.
Functionaris voor
gegevensbescherming c/o HEUSSEN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Brienner Straße 9 / Amiraplatz
80333 München
Tel: +49 89 290 97 0
Fax: +49 89 290 97 200
E-mail: datenschutzbeauftragter@heussen-law.de

§ 3 BEGINSELEN VAN GEGEVENSVERWERKING

Persoonsgegevens zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit kan informatie zijn zoals uw naam, leeftijd, adres, telefoonnummer, geboortedatum, uw e-mailadres, IP-adres of gebruikersgedrag. Informatie waarin we (of alleen met een onevenredige inspanning) geen verbinding met uw persoon kunnen maken, bijvoorbeeld door de informatie te anonimiseren, zijn geen persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens (bijv. het verzamelen, ophalen, gebruiken, opslaan of verzenden) vereist altijd een wettelijke basis of uw toestemming. Verwerkte persoonsgegevens worden verwijderd zodra het doel van de verwerking is bereikt en er geen wettelijke bewaarverplichtingen kunnen worden gehandhaafd.

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken voor het leveren van bepaalde diensten, informeren wij u hieronder over de specifieke processen, de omvang en het doel van de gegevensverwerking, de rechtsgrondslag voor de verwerking en de respectieve opslagperiode.

§ 4 AFZONDERLIJKE VERWERKINGEN

1) Verstrekking en gebruik van de website

Type en omvang van de gegevensverwerking
Bij het oproepen en gebruiken van onze website verzamelen wij de persoonsgegevens die uw browser automatisch naar onze server verzendt. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand opgeslagen. Wanneer u onze website gebruikt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om u onze website aan te tonen en om stabiliteit en veiligheid te garanderen:

IP-adres van de aanvragende computer

Datum en tijd van toegang

Naam en URL van het opgehaalde bestand

Website van waaruit toegang wordt verleend (URL van verwijzende pagina)

De gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw toegangsprovider

De rechtsgrondslagVoor de bovengenoemde gegevensverwerking is art. 6 para. 1 F GDPR als rechtsgrondslag. De verwerking van de bovengenoemde gegevens is noodzakelijk voor het aanbieden van een website en dient dus om een legitiem belang van ons bedrijf te beschermen.

Opslagtijd
zodra de opgegeven gegevens niet langer nodig zijn om de webpagina weer te geven, worden deze verwijderd. Het verzamelen van de gegevens voor de levering van de website en de opslag van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. De gebruiker kan daarom geen bezwaar maken. Verdere opslag kan in individuele gevallen plaatsvinden als dit wettelijk vereist is.

2) Nieuwsbrief

Type en omvang van de gegevensverwerking op onze website is het mogelijk om u te abonneren op een gratis nieuwsbrief. Om u de nieuwsbrief regelmatig te kunnen toesturen, hebben we de volgende informatie van u nodig:

E-mailadres

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden in verband met de verzending van de nieuwsbrief. We gebruiken de zogenaamde Dubbele opt-in-procedure, d.w.z. we sturen u alleen de nieuwsbrief als u uw registratie eerst bevestigt via een bevestigingsmail die u hiervoor via een link in de nieuwsbrief ontvangt. Dit is om ervoor te zorgen dat alleen u, als eigenaar van het opgegeven e-mailadres, zich kunt aanmelden voor de nieuwsbrief. Uw bevestiging moet direct na ontvangst van de bevestigingse-mail worden ontvangen, anders wordt uw abonnement op de nieuwsbrief automatisch uit onze database verwijderd.

Rechtsgrondslag
De verwerking van uw e-mailadres voor het verzenden van de nieuwsbrief is gebaseerd op art. 6 para 1 a GDPR op de door u vrijwillig ingediende volgende

Verklaring van instemming:
Door mijn gegevens in te voeren en op de knop „Verzenden” te klikken, verklaar ik dat ik akkoord ga met de verwerking van mijn e-mailadres voor regelmatige verzending van de nieuwsbrief. Ik kan me op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door op de bijbehorende link aan het einde van de nieuwsbrief te klikken. Ik heb de huidige Privacyverklaring gelezen en ga ermee akkoord. Ik kan mijn toestemming voor het verzamelen van persoonlijke gegevens die tijdens het registratieproces zijn verzameld, op elk moment intrekken door contact op te nemen met info@schalk-and-friends.de.

U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens op elk moment intrekken door een e-mail te sturen naar het e-mailadres vermeld onder § 1 hierboven of naar de functionaris voor gegevensbescherming (zie hierboven onder § 2) met ingang van de toekomst.

Bewaartijd
uw e-mailadres wordt opgeslagen zolang u zich op de nieuwsbrief hebt geabonneerd. Nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres verwijderd. Verdere opslag kan in individuele gevallen plaatsvinden, indien dit wettelijk vereist is.

3) Contactformulier

Type en omvang van de gegevensverwerking
Op onze website bieden wij u aan om contact met ons op te nemen via een formulier dat wordt verstrekt. Als onderdeel van het verzenden van uw verzoek via het contactformulier, wordt u verwezen naar deze Privacyverklaring om uw toestemming te verkrijgen. Als u gebruik maakt van het contactformulier, worden de volgende persoonsgegevens door u verwerkt:

Naam: *

Voornaam: *

Bedrijf: *

Telefoon: *

Bericht: *


De hierboven uiteengezette rechtsgrondslag (cf. § 4 4. A.) de beschreven gegevensverwerking met het oog op contact wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 paragraaf 1 lit. Een GDPR op de verklaring van toestemming vrijwillig door u hieronder gegeven:

Door mijn gegevens in te voeren en op de knop „Verzoek verzenden” te klikken, verklaar ik dat ik akkoord ga met de verwerking van mijn e-mailadres, naam en klantnummer voor het beantwoorden van mijn contactverzoek. Ik heb de huidige Privacyverklaring gelezen en ga ermee akkoord. Ik kan deze toestemming te allen tijde intrekken met ingang van de toekomst door contact op te nemen met info@schalk-and-friends.de.

U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens op elk moment intrekken door een e-mail te sturen naar het e-mailadres vermeld onder § 1 hierboven of naar de functionaris voor gegevensbescherming (zie hierboven onder § 2) met ingang van de toekomst.

Bewaartermijn
Zodra het verzoek dat u hebt gedaan is voltooid en de relevante kwestie definitief is opgehelderd, worden de persoonsgegevens die via het contactformulier worden verwerkt, door u verwijderd. Verdere opslag kan in individuele gevallen plaatsvinden, indien dit wettelijk vereist is.

4) Contactopties op onze website

Op onze website kunt u via e-mail op de volgende manieren contact met ons opnemen:

Advies en ondersteuning: info@schalk-and-friends.de

Boekhouding: accounting@schalk-and-friends.de

Type en omvang van de gegevensverwerking
Elke bezoeker van de website kan zijn of haar verzoek naar deze e-mailadressen sturen. De relevante gespecialiseerde afdelingen verwerken de vragen per e-mail. Onze gegevensverzameling is beperkt tot het e-mailadres van het e-mailaccount dat u gebruikt om contact met ons op te nemen en tot de persoonlijke gegevens die u verstrekt zoals vereist bij het contact met ons.

Rechtsgrondslag
De toelaatbaarheid van gegevensverzameling is gebaseerd op art. 6 paragraaf 1  F GDPR, aangezien er een direct belang is in contact te komen met en te communiceren tussen u en ons bedrijf, evenals een legitiem zakelijk belang in de verwerking van de bovengenoemde gegevens om uw verzoek te kunnen verwerken.

Duur van de opslag
De duur van de opslag van de bovengenoemde gegevens hangt af van de achtergrond van uw contact. Uw gegevens worden regelmatig verwijderd, mits het beoogde doel van communicatie niet langer nodig is en opslag niet langer nodig is (bijv. na het verwerken van uw aanvraag).

§ 5 OPENBAARMAKING VAN GEGEVENS

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden als:

U hebt hier uw uitdrukkelijke toestemming voor in overeenstemming met art. 6 para. 1 zin 1 GDPRverlicht.

Dit is wettelijk toegestaan en in overeenstemming met art. 6 paragraaf 1 zin 1 B GDPR is noodzakelijk voor de uitvoering van een contractuele relatie met u.

Volgens art. 6 para. 1 zin 1 C GDPR er is een wettelijke verplichting voor de openbaarmaking

De overdracht volgens art. 6 paragraaf 1 zin 1 F GDPR is noodzakelijk voor de bescherming van legitieme bedrijfsbelangen, evenals voor de bewering, uitoefening of verdediging van juridische claims en er is geen reden om aan te nemen dat u een dwingend belang heeft dat bescherming verdient in de niet-openbaarmaking van uw gegevens.

§ 6 GEBRUIK VAN COOKIES

Type en omvang van de gegevensverwerking
Wij gebruiken cookies op onze website. Cookies zijn kleine bestanden die door ons naar de browser van uw terminalapparaat worden gestuurd en daar worden opgeslagen tijdens uw bezoek aan onze internetpagina's. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van technisch noodzakelijke cookies. Andere cookies, aan de andere kant, stellen ons in staat om verschillende analyses uit te voeren. Cookies kunnen bijvoorbeeld de browser herkennen die u gebruikt wanneer u onze website opnieuw bezoekt en diverse informatie naar ons verzenden. Met behulp van cookies kunnen we onder andere ons internetaanbod gebruiksvriendelijker en effectiever voor u maken, bijvoorbeeld door uw gebruik van onze website en uw voorkeursinstellingen te volgen (bijv. land- en taalinstellingen). Als derden informatie verwerken via cookies, verzamelen zij de informatie rechtstreeks via uw browser. Cookies veroorzaken geen schade aan uw apparaat. Ze kunnen geen programma's uitvoeren of virussen bevatten. Onze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies, waarvan het type en de functie hieronder nader worden toegelicht.

Type 1: Tijdelijke cookies
onze website maakt gebruik van tijdelijke cookies, die automatisch worden verwijderd wanneer u uw browser sluit. Met dit type cookie kunt u uw sessie-ID vastleggen. Hierdoor kunnen verschillende aanvragen van uw browser worden toegewezen aan een algemene sessie en kunnen wij uw apparaat herkennen bij volgende websitebezoeken.

Type 2: Permanente cookies
op onze website worden permanente cookies gebruikt. Permanente cookies zijn cookies die gedurende langere tijd in uw browser worden opgeslagen en die informatie naar ons verzenden. De bewaartijd is afhankelijk van de cookie. U kunt permanente cookies onafhankelijk van elkaar verwijderen via uw browserinstellingen.

Functie 1: Noodzakelijke cookies
deze cookies zijn om technische redenen vereist, zodat u onze website kunt bezoeken en gebruik kunt maken van de door ons aangeboden functies. Dit geldt bijvoorbeeld voor de volgende toepassingen: Website volgen (bestelproces). Bovendien dragen deze cookies bij aan een veilig en juist gebruik van de website.

Functie 2: Prestatiegerelateerde cookies
deze cookies stellen ons in staat een analyse van het websitegebruik uit te voeren en de prestaties en functionaliteit van onze website te verbeteren. Er wordt bijvoorbeeld informatie verzameld over hoe onze website door bezoekers wordt gebruikt, welke pagina's het vaakst worden geopend of of dat foutmeldingen op bepaalde pagina's worden weergegeven.

Functie 3: Marketing- en social media-
cookies met advertentiecookies (externe leveranciers) kunt u verschillende aanbiedingen bekijken die aansluiten bij uw interesses. Deze cookies kunnen worden gebruikt om de webactiviteiten van gebruikers over een langere periode vast te leggen. U kunt cookies herkennen op verschillende apparaten die u gebruikt. De volgende derden ontvangen persoonsgegevens via cookies die op onze website zijn geïntegreerd:

Google Analytics

Bing

CrazyEgg

LinkedIn

Conversietag Adwords

Adobe Analytics

Bovendien kunt u met bepaalde cookies verbinding maken met uw sociale netwerken en inhoud delen op onze website binnen uw netwerken.

Rechtsgrondslag
gebaseerd op de beschreven doeleinden (zie § 6. A.), de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies is art. 6 (1) (f) AVG. Indien u ons uw toestemming voor het gebruik van cookies hebt gegeven op basis van een kennisgeving die wij op de website hebben gegeven ("cookie banner"), wordt de wettigheid van het gebruik bovendien bepaald door art. 6 para. 1 zin 1 verlicht. Een AVG.

Opslagperiode
zodra de gegevens die via de cookies aan ons worden doorgegeven niet langer nodig zijn voor de hierboven beschreven doeleinden, wordt deze informatie verwijderd. Verdere opslag kan in individuele gevallen plaatsvinden als dit wettelijk vereist is. Configuratie van browserinstellingen de meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw browser echter zo configureren dat alleen bepaalde of helemaal geen cookies worden geaccepteerd. We willen er echter op wijzen dat u mogelijk niet alle functies van onze website kunt gebruiken als cookies worden uitgeschakeld door uw browserinstellingen op onze website. U kunt ook cookies verwijderen die al in uw browser zijn opgeslagen met behulp van uw browserinstellingen. Het is ook mogelijk om uw browser zo in te stellen dat u wordt gewaarschuwd voordat cookies worden opgeslagen. Aangezien de verschillende browsers kunnen verschillen in hun respectieve functies, vragen wij u om het betreffende helpmenu van uw browser te gebruiken voor de configuratieopties. Als u een uitgebreid overzicht wilt van alle toegang van derden tot uw internetbrowser, raden wij u aan speciaal ontwikkelde plug-ins te installeren.

§ 7 TRACKING- EN ANALYSEHULPMIDDELEN

We gebruiken tracking- en analysetools om continue optimalisatie en een op maat gemaakt ontwerp van onze website te garanderen. Met behulp van tracking Measures is het ook mogelijk voor ons om statistisch het gebruik van onze website door bezoekers vast te leggen en ons online aanbod voor u verder te ontwikkelen met behulp van de inzichten die op deze manier worden verkregen. Vanwege deze interesses is het gebruik van de hieronder beschreven volg- en analysetools verboden in overeenstemming met art. 6, lid 1, zin 1, F GDPR is gerechtvaardigd. Indien u ons uw toestemming voor het gebruik van cookies hebt gegeven op basis van een kennisgeving die wij op de website hebben gegeven ("cookie banner"), wordt de wettigheid van het gebruik bovendien bepaald door art. 6 para. 1 zin 1 verlicht. Een AVG. De volgende beschrijving van de tracking- en analysetools toont ook de respectieve verwerkingsdoeleinden en de verwerkte gegevens. U kunt uw selectie van tracking- en analysetools in de cookie-instellingen te allen tijde wijzigen en deze op deze manier activeren.

1) Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, MountainView, CA 94043 USA ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken.

De informatie die door deze cookies wordt gegenereerd, bijvoorbeeld over de tijd, plaats en frequentie van uw gebruik van deze website, wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Bij gebruik van Google Analytics is het niet uitgesloten dat de cookies die door Google Analytics worden ingesteld, naast het IP-adres ook andere persoonlijke gegevens kunnen verzamelen. Wij willen u erop wijzen dat Google deze informatie kan overdragen aan derden indien dit wettelijk vereist is of indien derden deze gegevens namens Google verwerken.

Google zal de door cookies gegenereerde informatie namens de beheerder van deze website gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over website-activiteiten samen te stellen en om de websitebeheerder andere diensten te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Volgens Google wordt het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

U kunt de opslag van cookies over het algemeen voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. We willen er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Het is niet uitgesloten dat de door Google Analytics ingestelde cookies naast het IP-adres andere persoonlijke gegevens kunnen verzamelen. Om te voorkomen dat informatie over uw gebruik van de website wordt verzameld door Google Analytics en overgedragen naar Google Analytics, kunt u een plugin voor uw browser downloaden en installeren onder de volgende link, naast de hierboven genoemde optie om tracking cookies te deactiveren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Deze plugin voorkomt dat informatie over uw bezoek aan de website wordt verzonden naar Google Analytics. Deze plugin voorkomt geen andere analyse.

Om de best mogelijke bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen, is Google Analytics op deze website uitgebreid met de code "anonymizeIp". Deze code zorgt ervoor dat de laatste 8 bits van de IP-adressen worden verwijderd en dus wordt uw IP-adres anoniem geregistreerd (zogenaamde IP-masking). Uw IP-adres zal worden ingekort en dus geanonimiseerd door Google voorafgaand aan verzending binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar afgekapt.

2) Google AdWords

We gebruiken de technologie "Google AdWords" en in het bijzonder conversie tracking. Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Als u op een advertentie van Google klikt, wordt er een cookie op uw pc opgeslagen voor het bijhouden van de conversie. De cookies zijn 30 dagen geldig en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt, als de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij vaststellen dat u op een bepaalde advertentie hebt geklikt en naar die pagina bent omgeleid. Google AdWords-klanten ontvangen elk een andere cookie. Dit betekent dat het niet mogelijk is om cookies te traceren via de websites van AdWords klanten.

De gegevens die met behulp van de conversiecookie worden verzameld, worden gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die conversietracking gebruiken. Klanten krijgen te horen hoeveel gebruikers op hun advertentie hebben geklikt en vervolgens zijn doorgestuurd naar een pagina met een conversie-tracking-tag. Ze ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als u niet wilt deelnemen aan het bijhouden van conversies, kunt u dit voorkomen door dit in uw browser in te stellen, bijvoorbeeld in de vorm dat de installatie van cookies over het algemeen wordt voorkomen. U kunt cookies ook uitschakelen voor conversie tracking door uw browser zo in te stellen dat alleen cookies van het webadres "googleadservices.com" worden geblokkeerd.

3) Google remarketing

We gebruiken de "Google Remarketing" technologie van Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Remarketing biedt advertenties voor gebruikers die onze websites en online diensten al hebben bezocht en die geïnteresseerd zijn in een specifiek aanbod. Binnen het advertentienetwerk van Google kunnen gerichte en op interesses gebaseerde advertenties op onze site worden geplaatst. Google remarketing gebruikt cookies voor deze analyse. Hierdoor kunnen onze bezoekers worden herkend zodra ze websites binnen het advertentienetwerk van Google bezoeken. Binnen het advertentienetwerk van Google kunnen gerichte en op interesse gebaseerde advertenties worden geplaatst die zijn gebaseerd op de websites van het advertentienetwerk van Google die eerder door de bezoeker zijn bezocht (die ook gebruikmaken van de remarketingfunctie van Google). Als u geen doelgerichte, op interesses gebaseerde reclame wilt zien, kunt u het gebruik van cookies door Google voor deze doeleinden deactiveren via de link: https://www.google.de/settings/ads.

4) LinkedIn conversie tracking

We gebruiken de tool LinkedIn Conversion Tracking van LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland ("LinkedIn"). Daartoe is LinkedIn Insight Tag geïntegreerd op de websites van de online handelsbeurs, die LinkedIn in staat stelt statistische, pseudonieme gegevens te verzamelen over uw bezoek en het gebruik van onze website en ons op basis daarvan de bijbehorende geaggregeerde statistieken te verstrekken. Bovendien wordt deze informatie gebruikt om u interessante en relevante aanbiedingen en aanbevelingen te laten zien nadat u geïnteresseerd bent geweest in bepaalde diensten, informatie en aanbiedingen op de online beurs. De relevante informatie wordt opgeslagen in een cookie. U kunt de opslag van cookies voorkomen via een browserinstelling. U kunt ook bezwaar maken tegen deze vorm van gegevensverwerking door een opt-out cookie in te stellen via de volgende link, die op uw apparaat blijft totdat u de cookies verwijdert. Deze optie bestaat zowel voor LinkedIn-leden als voor niet-leden: LinkedIn Conversion Tracking Notes meer informatie vindt u ook in de LinkedIn Privacyverklaring.

5) CrazyEgg.com

Op deze pagina wordt de tracking tool CrazyEgg.com gebruikt om willekeurig geselecteerde individuele bezoeken vast te leggen (alleen met geanonimiseerd IP-adres). Met deze tracking tool kunt u cookies gebruiken om de manier waarop u de website gebruikt te evalueren (bijvoorbeeld op welke inhoud wordt geklikt). Een gebruiksprofiel wordt visueel weergegeven. Bij gebruik van de tool worden er geen persoonlijke gegevens door u verzameld, verwerkt of gebruikt. Bij gebruik van pseudoniemen worden alleen gebruiksprofielen gemaakt. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen, verwerken en verzamelen van gegevens die door CrazyEgg.com zijn gegenereerd door de instructies op http://www.crazyegg.com/opt-out te volgen. Ga voor meer informatie over privacy naar CrazyEgg.com naar http://www.crazyegg.com/privacy.

6) Bing

Bing Conversion Tracking van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS - CAN, Wanneer u op een van onze advertenties op Bing of op geselecteerde websites op het Bing-advertentienetwerk klikt, slaat u een tijdelijke cookie op uw computer op. Als u bij ons naar een conversiepagina komt, wordt geregistreerd dat u eerder op de advertentie hebt geklikt, zoals Microsoft Bing en ons kunnen zien. Dit wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken, d.w.z. om vast te leggen hoeveel gebruikers een conversiepagina bereiken nadat ze op een advertentie hebben geklikt, d.w.z. om een bestelproces te voltooien. Informatie hierover en een manier om te voorkomen dat informatie over uw gebruik van de website wordt verzameld door Bing Ads en naar Microsoft wordt verzonden, kunt u, naast de hierboven genoemde optie om tracking cookies uit te schakelen, vinden op de volgende link: http://choice.microsoft.com/de.

6) Adobe Analytics

Dit betekent dat u de internetpagina's of kunt bezoeken Apps worden nog gebruiksvriendelijker, we gebruiken Adobe Analytics-software van Adobe Systems voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Er worden gegevens over het gebruiksgedrag opgeslagen, waaronder de herkomst van bezoekers en paginaweergaven. Daarnaast worden gegevens zoals geslacht, geboortejaar of postcode in geanonimiseerde vorm verzameld zonder dat er conclusies over u als persoon mogelijk zijn. Het is niet mogelijk om de gegevens te combineren met uw persoonlijke gegevens (naam, adres of verzekeringsnummer). Bovendien verwerkt Adobe Systems uw IP-adres niet, maar slaat het alleen op in een verkorte, niet-gepersonaliseerde vorm. De verzamelde informatie wordt opgeslagen door Adobe Systems binnen de Europese Unie.

Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Adobe Systems en de Privacyverklaring naar https://www.adobe.com/de/privacy.html

Verwerkingsbedrijven

Adobe Systems Software Ireland Limited
4-6 Riverwalk
Citywest Business Campus
Dublin 24
Republiek Ierland

Gegevensbeschermingsinformatie van het verwerkingsbedrijf

Hieronder staat het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf.

4-6 Riverwalk
Citywest Business Park
Dublin 24
Republiek Ierland

DPO@Adobe.com

Gegevensverwerkingsdoeleinden

Statistische evaluatie van de website-operatie

Foutdetectie

Optimalisatie van websiteontwerp

Analyse van het gebruikersgedrag van de bezoekers

Verzamelde gegevens

Er worden gegevens verzameld, bijvoorbeeld

Herkomst van de bezoeker

Browserinformatie

Gebruiksgegevens (pagina's geopend, verblijftijd, ...)

Oproepgegevens (tijd, duur, provider, verkoop, enz.)

Apparaatgegevens (pc, tablet, smartphone)

Besturingssysteem

Geslacht

Geboortejaar

Postcode

Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is als volgt:
Kunst 6 lid 1 zin 1 verlicht. Een AVG (toestemming)

De rechtsgrondslag die nodig is om cookies en soortgelijke technologieën voor dit instrument te gebruiken:
Kunst TTDSG punt 1 (toestemming)

Plaats van verwerking

Europese Unie

Bewaartermijn

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor verwerkingsdoeleinden.

Data-ontvanger

Adobe Systems Software Ireland Limited

Bekendmaking aan derde landen

Wereldwijd

Meer informatie en opt-out

Klik hier om de gegevensbeschermingsvoorschriften van de gegevensverwerker te lezen en, indien nodig, om meer informatie te verkrijgen en om de toestemming van Adobe in te trekken.

https://www.adobe.com/de/privacy.html

https://experienceleague.adobe.com/docs/core-services/interface/administration/ec-cookies/cookies-analytics.html

https://experienceleague.adobe.com/docs/id-service/using/intro/cookies.html

https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

§ 8 PORTALEN VOOR SOCIALE MEDIA

We willen de gebruikers van onze website de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van sociale netwerken (social media portals). Om ongewenste gegevensoverdracht naar de social media providers te voorkomen, integreren we de social media portals alleen als koppelingen (mogelijk achter de afbeeldingen met de bijbehorende logo's van de social media portals). Nadat u op de koppeling hebt geklikt, wordt de website van de betreffende aanbieder van sociale media doorgestuurd naar de betreffende aanbieder van sociale media. Alleen dan wordt de gebruikersinformatie doorgegeven aan de betreffende aanbieder van sociale media. De gegevensbeschermingsverklaring van de betreffende social media provider (bijv. voor de dienst "Facebook" van de exploitant Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, is van toepassing op de gegevensverwerking daar. Onder: https://www.facebook.com/policy.php, voor de dienst "Instagram" van de exploitant Instagram LLC, 1601 Willow Rd., Menlo Park CA 94025, VS onder https://help.instagram.com/155833707900388, voor de dienst "Pinterest" van de exploitant Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA onder https://about.pinterest.com/de/privacy-policy, Voor het videoplatform "YouTube" van de operator YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, A 94066, Verenigde Staten, dat wordt beheerd door Google Inc. (Google) is vertegenwoordigd op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy).

§ 9 HYPERLINKS

Op onze website zijn zogenaamde Hyperlinks naar websites van andere providers. Als u deze hyperlinks activeert, wordt u rechtstreeks van onze website naar de website van de andere providers omgeleid. Je kunt dit onder andere herkennen aan de verandering van URL. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor de vertrouwelijke behandeling van uw gegevens op deze websites van derden, aangezien wij geen invloed hebben op de naleving van de regelgeving inzake gegevensbescherming door deze bedrijven. Informeer uzelf over de omgang met uw persoonsgegevens door deze bedrijven rechtstreeks op deze websites.

§ 10 RECHTEN VAN DE BETROKKENE

Als betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens komen de volgende rechten voort uit de GDPR:

In overeenstemming met art. 15 GDPR kunt u informatie opvragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt. In het bijzonder kunt u informatie verkrijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, de geplande opslagperiode, het bestaan van een recht op rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht van beroep, de oorsprong van uw gegevens, Indien niet van ons verzameld, verzoeken om overdracht aan derde landen of internationale organisaties, alsmede het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering en, in voorkomend geval, zinvolle informatie over hun details.

In overeenstemming met art. 16 GDPR, kunt u onmiddellijk verzoeken om correctie van onjuiste of de aanvulling van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens.

In overeenstemming met art. 17 GDPR, kunt u verzoeken om verwijdering van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor het vervullen van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor het doen, uitoefenen of verdedigen van juridische vorderingen.

In overeenstemming met art. 18 GDPR, u kunt verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover u de juistheid van de gegevens betwist, de verwerking onwettig is, wij de gegevens niet langer nodig hebben en u weigert deze te verwijderen, omdat u deze nodig hebt om juridische vorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. Het recht onder art. 18 GDPR heeft ook recht op u als u dit heeft aangevraagd in overeenstemming met art. 21 GDPR heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking.

In overeenstemming met art. 20 GDPR, kunt u verzoeken dat uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt ontvangen in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machineleesbaar formaat, of u kunt de overdracht aan een andere verwerkingsverantwoordelijke verzoeken.

In overeenstemming met art. 7 Para. 3 GDPR, kunt u uw toestemming aan ons op elk moment intrekken. Als gevolg daarvan zullen we in de toekomst geen gegevensverwerking meer mogen voortzetten op basis van deze toestemming.

In overeenstemming met art. 77 GDPR, u heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of het hoofdkantoor van ons bedrijf.

§ 11 RECHT OP BEZWAAR

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van legitieme belangen overeenkomstig art. 6 para. 1 zin 1 verlicht. F GDPR, u heeft het recht, in overeenstemming met art. 21 GDPR om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie of het bezwaar is gericht tegen directe reclame. In het geval van directe reclame heeft u een algemeen recht van bezwaar, dat door ons wordt toegepast zonder dat een bijzondere situatie wordt gespecificeerd.

§ 12 MAATREGELEN VOOR GEGEVENSBEVEILIGING EN -BEVEILIGING

Wij doen er alles aan om uw privacy te beschermen en uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk te houden. Om manipulatie, verlies of misbruik van uw bij ons opgeslagen gegevens te voorkomen, nemen wij uitgebreide technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, die regelmatig worden herzien en aangepast aan de technologische vooruitgang. Dit omvat onder andere het gebruik van erkende versleutelingsmethoden (SSL of TLS). We willen er echter op wijzen dat het vanwege de structuur van het internet mogelijk is dat de regels inzake gegevensbescherming en de bovengenoemde veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd door andere personen of instellingen die niet onder onze bevoegdheid vallen. In het bijzonder kunnen niet-gecodeerde gegevens – bijvoorbeeld als deze via e-mail worden verstrekt – door derden worden gelezen. Wij hebben hier geen technische invloed op. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de door hem verstrekte gegevens te beschermen tegen misbruik door encryptie of op enige andere manier.