Imprint

Afdruk volgens § 5 telemediawet (TMG voor de Duitse Telemediengesetz)

schalk&friends GmbH
Lindwurmstraße 124
80337 München
Telefoon: +49 (89) 44 23 58-0
Fax: +49 (89) 44 23 58-20
https://www.schalk-and-friends.de
info@schalk-and-friends.de

Geautoriseerde managers:
Tobias Schalkhaußer, Matthias Bierich, Sven Maier, Thomas Rudin, Alex Reinhold

BTW-nummer: DE 206864198
plaatselijke rechtbank:
Hoofdkwartier München: München, HRB 129292
Belastingdienst: München voor bedrijven

schalk&friends behoudt zich het recht voor om producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen

"schalk&friends" en "ctools" zijn gedeponeerde handelsmerken
Alle productnamen, productaanduidingen en logo's die op deze website worden genoemd, zijn gedeponeerde handelsmerken en eigendom van hun respectieve eigenaren.

Verantwoordelijk voor de inhoud van de website colorUp4RARE.com overeenkomstig §18, lid 2 MStV:

Stephanie Ralle-Zentgraf

Alexion Pharma Germany GmbH

Landsberger Str. 300

80687 München

 

Copyright © 2021

1 Disclaimer

De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur, die betrekking hebben op materiële of immateriële schade, veroorzaakt door het gebruik of het niet gebruiken van de voorgelegde informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, zijn in beginsel uitgesloten, mits er geen aantoonbaar opzettelijke of grove nalatigheid van de auteur is. Alle aanbiedingen zijn onderhevig aan wijzigingen en zonder verplichting. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen of de publicatie tijdelijk of permanent te beëindigen.

2 Referenties en koppelingen

In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar internetpagina's van derden ("links") die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur vallen, treedt een aansprakelijkheidsverplichting alleen in werking wanneer de auteur op de hoogte is van de inhoud en het technisch mogelijk en redelijk zou zijn voor hem gebruik in geval van illegale inhoud te voorkomen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment dat de links werden geplaatst, de bijbehorende gekoppelde pagina's vrij waren van illegale inhoud. De auteur heeft geen enkele invloed op het huidige en toekomstige ontwerp, de inhoud of het auteurschap van de gekoppelde pagina's. Daarom neemt hij uitdrukkelijk afstand van alle inhoud van alle gekoppelde/gekoppelde pagina's die zijn gewijzigd nadat de link werd ingesteld. Deze verklaring is van toepassing op alle links en verwijzingen die zijn ingesteld in het eigen internetaanbod van de auteur, evenals op vermeldingen van derden in gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten die door de auteur zijn opgesteld. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en met name voor schade die voortvloeit uit het al dan niet gebruiken van op deze wijze gepresenteerde informatie, is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar werd verwezen aansprakelijk, niet degene die alleen via links naar de betreffende publicatie verwijst.

3 Auteursrecht en merkenrecht

De auteur streeft ernaar om de auteursrechten van de afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten die in alle publicaties worden gebruikt, in acht te nemen, om afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten die door hem zijn gemaakt te gebruiken of om afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken die niet in licentie zijn gegeven. Alle merken en handelsmerken die in het internetaanbod worden genoemd en mogelijk door derden worden beschermd, zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van het respectieve geldige merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaren. De loutere vermelding van handelsmerken betekent niet dat handelsmerken niet worden beschermd door de rechten van derden. Het auteursrecht voor gepubliceerde objecten die door de auteur zelf zijn gemaakt, blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Duplicatie of gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4 Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod van waaruit naar deze pagina is verwezen. Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig voldoen aan de huidige juridische situatie, blijven de overige delen van het document geldig.